Guru-Guru dan Staff

Guru dan Staff SMAN 16 Bekasi

Portofolio Tenaga pendidik dan staff di Sekolah SMA Negri 16 Bekasi

Kepala Sekolah

Wakil Kepala Sekolah Kurikulum

Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana

Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan

Wakil Kepala Sekolah Humas

Apen Nurali, S.Pdi, Nurdin Subandi, S.Pdi, Yames Nikolas, S.Pd

Wahyu Handayani, S.Pd, Buchori Muslim, S.Pd, Sri Alkhotimah, S.Pd, Merlinda Muthia, S.Pd

Titien Rahmidewi, S.Pd, Mimi Misrohah, S.Pd, Julasih, S.Pd

Dwi Maryati, S.Pd, Dini Fitriana, SS

Dini Fitriana, SS, Wiwin Winarti, S.Pd

Istiana Mei Wulan, S.Pd, Dra. Hj. Tini S, M.Pd, Ranti Dwi Yani, S.Pd

Popong Kurnianingsih, S.Pd, Nur’aini, S.Pd, Ayu Suci, S.Pd

Sri Endarwati, S.Pd, Hariyanah, S.Pd

Riska Anggraeni, S.Pd, Ertika Nurul Huda

Uswatun Hasanah, S.Pd

Annisa Nurlitiani, S.Pd, Annisa Pramadi, S.Pd, Rima Andriyani, S.Pd

Tifany Widyastuti, S.Pd, Faldy Alfianto, S.Pd, Rahmani Adzizah, S.Pd, Dewi Kristiningsih, S.Pd, Abd. Aziz S.Pd, Mualim, S.Pd, Dyah Agita, S.Pd

Hary Akbar, S.Pd, Lucky Landry, S.Pd

Dimas Prabowo, S.Pd

Aris Fadilah, S.Pd, Masnah, S.Pd

Heri Bakhtiar, S.Pd, Dra. Kristini Widiati, Sunandar, S.Pd

Khalih Warna, S.Pd

Drs. A Rusyadi, Maureen Sandra, M.Pd

Ria, Tuti Isbandiah, SE, Silva

Abidin, Komarudin, Hanafih, Nurhadi

-